mg4355娱乐场

2016年10月 读者荐购图书上架借阅通知

时间:2016-10-10浏览:34

    图书馆东校区借阅一室已上架学生读者登记荐购新书,欢迎借阅!
1、《流浪苍穹》/郝景芳          江苏凤凰文艺出版社   I247.55/125
2、《孤独深处》/郝景芳          江苏凤凰文艺出版社   I247.7/832
3、《茧》/张悦然               人民文学出版社       I247.57/1772
4、《月亮和六便士》/(英)毛姆   江苏凤凰文艺出版社   I561.45/526

XML 地图 | Sitemap 地图